o biurze

Biuro rachunkowe BETAR oferuje pełen zakres usług księgowych oraz kadrowo-płacowych dla firm bez względu na wielkość, rodzaj i skalę prowadzonej działalności. W ramach usług zapewniamy naszym Klientom bezpłatne doradztwo księgowe oraz podatkowe. Kładziemy ogromny nacisk na dobre przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm, ma to bezpośrednie przełożenie na wysoki poziom zadowolenia naszych klientów. Ofertę biura rachunkowego adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy zostawiając swoją księgowość w rękach profesjonalisty z wieloletnim doświadczeniem.
Polityką firmy jest umiejętność dopasowania oferowanych przez nas usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ponoszeniu odpowiedzialności za sprawy Klienta.

usługi

ksiegowość

Wykonujemy kompleksową obsługę księgową dla firm mających wszelką formę prawną: zwykłe działalności gospodarcze, spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Wyprowadzamy wszelkie zaległości księgowe z lat ubiegłych. Zakres usług księgowych obejmuje:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • monitorowanie stanu finansowego firmy,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami,
 • pomoc podczas kontroli podatkowych,
Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Profesjonalna i rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy. Wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 • przygotowywanie list płac,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac,
 • sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej pracowników/zleceniobiorców Klienta,
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS,
 • ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,

kadry i płace

ubezpieczenia

Oferujemy pełen zakres ubezpieczeń:
 • ubezpieczenie komunikacyjne: OC pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie Auto Casco, ubezpieczenie NNW, Assistance, Zielona Karta
 • ubezpieczenie majątkowe,
 • ubezpieczenie turystyczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie NNW indywidualne,

usługi

księgowość

kadry i płace

ubezpieczenia

kontakt

wyślij e-mail

BEATA RACZYŃSKA

e-mail: betar@wp.pl
telefon: 662654014
Gliwice
Jestem założycielką i właścicielką biura księgowego. Pracuję w branży od ponad 20 lat na stanowisku głównej księgowej. Gwarantuję uczciwą i rzetelną usługę. Zajmuję się pełną obsługą księgową firm dla których prowadzę księgi rachunkowe, podatkową książkę przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany, posiadam certyfikat Ministra Finansów.